Silverjet vakanties
055-357 55 97
IATAANVRSGRCALAMITEITEN
Silverjet richt zich in het bijzonder op de reiziger die kiest voor een hoge mate van luxe, comfort, kwaliteit, service en flexibiliteit.
Milieubeleidsverklaring Silverjet Vakanties

Silverjet Vakanties verzorgt vakanties naar exclusieve accommodaties en hotels binnen en buiten Europa. Een hoge kwaliteit, flexibiliteit en een maximale service vormen de belangrijkste uitgangspunten bij het samenstellen van onze vakanties. We zijn ons ervan bewust dat het organiseren van onze vakanties positieve en negatieve effecten heeft op het milieu, de lokale mens en de leefomgeving van de bestemmingen die onderdeel van ons reisaanbod uitmaken. Silverjet Vakanties realiseert zich dat langdurige en duurzame relaties met haar partners en leveranciers noodzakelijk zijn om de kwaliteit van onze vakanties en accommodaties nu en in de toekomst te kunnen garanderen. We hebben daarom duurzaam ondernemen structureel onderdeel van onze bedrijfsvoering gemaakt.


Doelstellingen en voorwaarden.

Om duurzaam ondernemen op concrete wijze te kunnen vertalen naar doelstellingen en activiteiten heeft Silverjet Vakanties een milieubeleidsverklaring en een milieubeleidsprogramma opgesteld. Tevens hebben we een milieucoördinator benoemd die verantwoordelijk is voor de voortgang en ontwikkeling van het milieubeleidsprogramma. De milieucoördinator beschikt over tijd en middelen om milieu en duurzaamheid periodiek als aandachtspunt binnen onze organisatie terug te laten komen.
Binnen Silverjet Vakanties hechten we er waarde aan dat onze doelstellingen:
• voldoen aan (inter)nationale en lokale milieuwet- en regelgeving;
• een bijdrage leveren aan een betere communicatie met de hoteliers, accommodatiehouders en andere leveranciers;
• de kwaliteit van ons accommodatieaanbod verder versterken;
• een bijdrage leveren aan een betere verstrekking van informatie aan onze klanten;
• in de pas lopen met datgene wat als maatschappelijk aanvaardbaar wordt geacht;
• de (bedrijfs)economische continuïteit van Silverjet Vakanties niet bedreigen.Naar een duurzaam aanbod van accommodaties.


Bij de samenstelling van ons vakantieaanbod trachten we de belasting die het organiseren van de vakanties op de lokale vakantiebestemming met zich mee brengt, te verminderen. De selectie van onze accommodaties vindt, voor zover mogelijk, mede plaats op basis van de prestaties die zij leveren op het gebied van milieu. We streven hierbij naar een open relatie met onze hoteliers, accommodatiehouders, leveranciers en andere partners die betrokken zijn bij het samenstellen van ons aanbod van accommodaties.

Communicatie en informatie.


Binnen Silverjet Vakanties willen we ook verantwoord reisgedrag onder onze klanten stimuleren. We verstrekken voorafgaand aan de vakantie objectieve informatie op welke wijze de klant zélf een bijdrage kan leveren aan een duurzamere vakantie. Voor de overdracht van deze informatie wordt gebruik gemaakt van internet en de reisbescheiden, op een wijze die past bij de sfeer van onze verzorgde en kwalitatief hoogstaande vakanties.

Milieuzorg op kantoor.


Duurzaam ondernemen uit zich ook in de wijze waarop Silverjet Vakanties binnen haar kantoor gericht vorm geeft aan de zorg voor het milieu. We hanteren een eigen product- en milieuzorgsysteem om de belasting op het milieu zo veel mogelijk te verminderen. Op deze wijze willen we duurzaamheid een permanente plaats geven in de dagelijks activiteiten van onze medewerkers.